×

Vesta Netherlands en Oekraïne

 

  

 

Donderdag 24 februari 2022: Onze nachtmerrie werdt werkelijkheid... Oekraïne in oorlog met Rusland. Onze familieleden, kennissen, vrienden en collega's die daar zitten en wij hier. Wat een verschrikking! Nooit hadden we gedacht dat het zou gebeuren. Nooit! Wat een strijders onze Oekraïnse mensen! Van dichtbij maken wij het mee. Rondbellen naar onze mensen: "ben je veilig, ben je niet gewond, wat is de situatie in jou gebied, kun je vluchten?" Wat een ongeloof wat ongelofelijk! Een gevoel van machtenloosheid en boosheid dat is wat er heerste. Wij Nederlanders met onze collega's met dubbele nationaliteit. Het verbroederd! Het voedt ons en geeft ons kracht om de mensheid te willen helpen! Hun zien te vechten en lijden, vol verdriet en toch vol strijdlust om wat te doen! En dat gaan we ook doen! 

Afgelopen zondag 26 februari onze eerste stap al gemaakt in Amsterdam onze stem laten horen.. wat een mensenmassa 15000 mensen die hun stem laten horen voor alle mensen in Oekraïne en tegen Rusland. Tegen oorlog! Want als we nu niets doen dan gaat het straks (misschien) wel echt mis! 

Op dit moment zijn we druk bezig om te beoordelen of en hoe wij hulpgoederen richtingen de getroffen gebieden kunnen laten gaan. Want geloof het of niet! Maar de Oekraïnse mensen zijn echt strijdlustig! Mannen, chauffeurs die nu hier in Nederland staan en niet meer terug kunnen willen wel terug! Je zult denken ja dat is niet normaal! Blijf weg uit een oorlogsgebied, maar niets is minder waar! Ze willen terug naar hun gezin, hun land en helpen te verdedigen. Een diepe buiging maken wij van Vesta Netherlands voor deze mannen/vrouwen en tuurlijk proberen wij ze te helpen waar we kunnen! En al is het maar een druppel op een gloeidende plaat, beter iets doen dan helemaal niets!  Dus met man en macht allerlei instanties benaderen voor mogelijkheden, goederen verzamelen om onder de vlag van het Rode Kruis te laten vervoeren en contacten blijven houden met Oekraïne om de situatie "live" van minuut tot minuut te kunnen volgen. Want snel schakelen is wat wij vanuit onze proffessie al gewend zijn maar nu nog zo meer het verschil kan maken. 

Translate to English:

 

Thursday, February 24, 2022: Our worst nigtmare came treu... Ukraine at war with Russia. Our relatives, acquaintaces, friends and colleagues sitting there and us here. What a horror! We never thought it would happen. Never! What warriors our Ukrainian people are! We experience it up and close. Calling arround to our people: "Are you safe, are you injured, what's the situation in your area, can you flee?"What an incredulity, how unbelievable! A feeling of powerlessness and anger that is what prevailed. We Dutch with our collaegues with dual nationality, It nourishes us and gives us strength to want to help humanity! To see them fight and suffer, full of sorrow and yet full of fighting spirit to do something! And that's what we're going to do!
Last Sunday February 26th, we already made our first step, in Amsterdam, to make our voice heard.. What a crowd of more than 15000 people who make their voices heard for all people in Ukraine and against war and against Russia! Because if we don't do anything now, it is going wrong later!
At the moment we are busy assessing whether and how we can send relief supplies to the affected areas. Because believe it or not! But the Ukrainian people are really combative! Men, our drivers who are now here in Netherlands and can't go back to home, realy want to go back home, to be with there family and fight for freedom! Now you're thinking, for sure, "No sta away from war zone!" But nothing could be furhter from the truth! They want to go back, back home to family and there beloved Unkraine. To help to defend it! We of Vesta Netherlands deeply respect these men/woman and ofcourse we try to help them where en how we can! And even if it's just a drop in the ocean, better doing someting than doing nothing at all!! 
So with all our might, approaching all kinds of authorities for possibilities, collecting goods to be transported under the flag of the Red Cross and continuing to maintain contact with Ukraine to be able to follow the situation "Live" from minute to Minute. Because fast switching is what we are used to as logistic proffessionals, but now its even more inmportant to do and can make a difference!


 

Afbeeldingen bij dit nieuwsitem

Privacycentrum | Copyright by Vesta Netherlands B.V.