×

Wereldwijde gedragscode

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) en integriteit voor Vesta leveranciers
Onze gedragscode beschrijft de basisprincipes die Vesta toepast om ervoor te zorgen dat ons gedrag, werk en diensten ethisch, duurzaam, binnen de wet en met respect voor de mensenrechten en arbeidsrechten worden verleend. De code geldt voor onze alledaagse zakelijke activiteiten en de standaard waar wij onze leveranciers aan houden. Daarnaast is de gedragscode ook van toepassing op alle acquisitie gemaakt door Vesta. Ons doel is om de naleving te monitoren om zo de kernwaarden van het bedrijf te behouden en leveranciers the enthousiasmeren om het na te leven. 
 
Naleving van de gedragscode
Vesta kan gebruik maken van onafhankelijke auditors om de naleving van de gedragscode te evalueren en reguleren. De verificaties kunnen onder andere bestaan uit vertrouwelijke interviews met werknemers en het nemen van passende wettelijke maatregelen in geval van inbreuk.
 
Verbod op dwangarbeid of verplicht arbeid
 
Leveranciers moeten ervoor zorgdragen dat hun werknemers voldoen aan de wettelijke vereisten, wat betreft de niet-verplichte aard van het indienen van elk soort aanbetaling of identificatiedocument, evenals elk snelle en adequate kennisgeving om de baan te beëindigen.
Het recht om anderen met respect en waardigheid te behandelen is van groot belang voor Vesta. Elke minachtende of onmenselijke behandeling van werknemers zal worden overwogen en bestraft.
 
Crisis management
 
Aanbieders moeten in noodsituaties ervoor zorgen dat beleid en procedures duidelijk gecommuniceerd zijn.
 
Belangenverstrengeling, geschenken en amusement
 
Leveranciers zullen niet deelnemen aan ongepaste betalingen, directe of indirecte aanbiedingen of enig ander soort verzoek van een werknemer. Situaties die aanleiding kunnen geven tot belangenverstrengeling dienen te worden vermeden en elke anomalie in dit verband moet zo snel mogelijk aan Vesta worden gemeld. Vesta accepteert geen geschenken of aanbiedingen van leveranciers of potentiële klanten.
 
Milieubeheer
 
Leveranciers moeten effectieve beleidslijnen, procedures en systemen voor milieubeheer hebben om elk type milieu-impact te identificeren, beheersen en te elimineren. 
 
Vesta verwacht transparantie van haar leveranciers wat betreft hun sociale, ecologische en economische duurzaamheidsbeleid, evenals actieve deelname aan deze processen. Op regelmatige basis zullen rapporten over deze praktijken worden opgevraagd, waarbij het recht wordt voorbehouden om de naleving te verifiëren en audits uit te voeren als controle van de naleving op elk moment van de contractuele relatie. In geval van verzuim zullen we gepaste juridische stappen ondernemen om met deze ongewenste resultaten om te gaan. Vesta vraagt haar leveranciers zich te registreren bij Sedex, een ethische aanbieder van gegevensuitwisseling, en tot slot een online vragenlijst in te vullen.
 
 

Privacycentrum | Copyright by Vesta Netherlands B.V.